Dataskyddsförordningen (GDPR) – Vad är det?

Den nya dataskyddsförordningen – GDPR – är en EU-förordning som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. GDPR är en förkortning av ”General Data Protection Regulation” och den svenska översättningen är alltså Dataskyddsförordningen. Den reglerar en mängd rättigheter för enskilda individer och skyldigheter för företag, organisationer och föreningar som behandlar personuppgifter. Den nya förordningen börjar tillämpas den 25 maj 2018 i samtliga EU:s medlemsstater.