Skånsk handboll samarbetar med Malmö Universitet

Skånes handbollförbund och Malmö Universitet har inlett ett samarbete med syfte att hitta nycklar för föreningar och lag för att kunna utvecklas i framtiden! Materialet kommer delvis presenteras på Verksamhetskonferensen i maj månad.
 1.  Tillväxten​ ​i​ ​Skånsk​ ​handboll​ ​
Det ena projektet är på föreningsnivå och genom intervjuer av ett antal föreningar hoppas vi få in ett intressant material att analysera. Även förbund/Skåneidrotten och kommuner kommer att vävas in.
Lagidrotter har generellt minskat de senaste åren, men där har Skånsk handboll
istället ökat i antal seriespelande lag.
Varför har skånsk handboll växt de senaste tio åren och vad skall vi göra för att hålla denna nivå eller till och med fortsätta att växa?

Vilka är framgångsfaktorerna och vad kan vi lära sig oss av dem inför framtiden. Detta för att undvika framtida minskningar av antalet aktiva.

2. Ett​ ​välfungerande​ ​ungdomslag​
Det andra projektet är på lagnivå och här kommet att bli en sammanfattning av forskningsläget inom ämnet.
Vad utmärker ett välfungerande lag? Vilka är framgångsfaktorerna och hur kan vi lära sig oss av dem? Vad är det som gör att vissa föreningar respektive lag behåller sina spelare och utvecklar dem?

Ev frågor hänsvisas till emme@skanskhandboll.se