Årsmötet genomfört

På torsdagskvällen genomfördes Skånes handbollsförbunds 83:e årsmöte. Ordförandeklubben kommer fortsatt att svingas av Lars Berger! Bland ledamöterna fortsätter sju personer med sina uppdrag.

Ordförande ett år
Lars Berger, Limhamn

Ledamöter som valdes på två år
Evald Friden, Malmö
Alice Jacobsen, Lund
Emma Hansson, Eslöv

Ledamöter med ett år kvar
Lena Högbo, Bara
Roger Andersson, Lund
Bjarne Persson, Lödde
Stellan Grönberg, Vinslöv

Avgående ledamöter
Ola Jönsson slutar i styrelsen men fortsätter i TK och Rättskommittén.

Revisor  valdes på ett år
Jan Åkerlund, Glumslöv

Revisorsuppleant på ett år
Mats Pilebäck, Staffanstorp

Valberedning fick årsmötets förnyade förtroende
Mikael Thelander, Ystad
Ingvar Widell, Kristianstad
Maria Olsson, Oxie