Information gällande utbildningstimeout

Vi spelar med utbildningstimeout i klasserna U12, U11, och U10. Man skall inte längre spela 4×10 min. Man ska spela 2×20 min och blåsa av för 2 min utbildningstimeout vid första naturliga avbrott efter 10 min i vardera halvlek. Detta är en rättelse från SHF:s domarkommitté.