Info Skånes HF angående Coronaviruset 16 mars

Mån 16 mars 2020 kl 10.36

 

Med anledning av Coronioviruset gick vi (Skånes HF) ut med information i torsdags på hemsidan. Den informationen stämmer i stora drag fortfarande. Det nya är att Folkhälsomyndigheten inte avråder från träning.

Folkhälsomyndigheten säger följande; ”Det finns i dagsläget ingen anledning att ställa in mindre lokala sammankomster, så som träningar. Fortsättningsvis gäller att: distrikt och föreningar fattar enskilda beslut gällande den egna verksamheten”

Det är således upp till varje förening att avgöra om man skall träna eller ej.

Det har kommit till vår (Skånes HF) kännedom att en del föreningar har valt att ta en paus vilket är naturligt när seriespelet är slut, men föreningen avgör som sagt.

 

Då vi får mycket frågor önskar vi att all kommunikation sker på e-post. Alla frågor om tävling och serier skall gå till bjarne@skanskhandboll.se

 

Nedan finns länkar för att läsa mer info om Coronaviruset

 

SKHF (Skånes Handbollförbund) – vår info från i torsdags

http://skanskhandboll.se/2020/03/12/info-skanes-hf-med-anledning-av-coronaviruset/

 

 

SHF (Svenska Handbollförbundet) – info från i lördags, uppdateras löpande

https://www.svenskhandboll.se/Handbollinfo/Aktuellt/Medanledningavcoronaviruset/

 

 

RF (Riksidrottsförbundet) – uppdateras löpande

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

 

 

Folkhälsomyndigheten – uppdateras löpande

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/