Info Skånes HF angående Coronaviruset 17 mars

Info uppdaterad 17 mars kl 19:23

Seriespel; seniorer och ungdomar
Från och med den 16 mars klockan 17:00 är alla Svenska Handbollförbundets serier slutspelade och aktuella tabeller fastställs som sluttabeller.

Beslutet gäller alla seniorserier, även de som administreras av distrikten, samt ungdomsserier. Nuvarande tabeller gäller som sluttabeller. Angående frågor om upp och nerflyttning kontakta Svenska Handbollförbundets tävlingsavdelning.  De kommer ut med info på fredag.

Skånes HF tar frågor i detta ärende gällande Herr 4:an och Dam 3:an på bjarne@skanskhandboll.se

 

Föreningsverksamhet- uppdaterad rekommendation

Folkhälsomyndigheten förtydligade fredagen den 13/3 att det i dagsläget inte finns anledning att ställa in mindre lokala sammankomster, så som träningar. Däremot bör man ta i beaktande de råd som Folkhälsomyndigheten sedan söndagen den 15/3 ger grundskolor och förskolor: ”…viss undervisning som idrottsundervisning, kan ha större möjligheter att genomföras utomhus. Undvik de idrottsaktiviteter och andra aktiviteter som inkluderar närkontakt om det är möjligt”.

Läs mer på folkhalsomyndigheten.se >>

Svenska Handbollförbundet rekommenderar från och med tisdag 17 mars att träningar med laget hålls utomhus och med individuella övningar. Tänk också på att inte göra resor i onödan och att den som har sjukdomssymtom inte ska delta.

Skånes Handbollförbunds känner till att en del föreningar har valt att ta en paus vilket är naturligt när seriespelet är slut, men föreningen avgör hur man gör.

 

Svenska Handbollförbundet uppdatera sin hemsida frekvent:

https://www.svenskhandboll.se/Handbollinfo/Aktuellt/Medanledningavcoronaviruset/

 

RF meddelar att LOK-stödet inte skall minska:

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/idrottsforeningarskaintedrabbasavattstallaupp

 

SHF ställer in sina Riksläger:

https://www.svenskhandboll.se/Handbollinfo/Aktuellt/Rikslagerstallsin/