Skånsk handboll satsar på Jämställdhet och inkludering

Skånsk handboll strävar hela tiden efter att bli bättre och utvecklas. En metod och nyckel för att uppnå utveckling är att bli bättre på jämställdhet och inkludering.

Handbollen är Skåne är sett till antalet utövare en jämställd idrott, men på ledarsidan, i styrelserummen och i andra områden har vi ett underskott på kvinnor. Även på andra områden kan vi bli bättre när det gäller inkludering! Hur får vi fler barn och ungdomar med invandrarbakgrund att spela handboll? Hur får vi fler unga att engagera sig i föreningslivet? Hur får vi personer med olika bakgrunder och preferenser att känna sig i hemma inom handbollen?

För att sträva i denna riktning är målet att upprätta en handlingsplan. Planen skall leda till beteenden och aktiviteter i linje med RF´s Strategi 2025. Tanken är att processen kommer att involvera Skånes Handbollsförbunds styrelse, kontor och kommittéer. Långsiktigt hoppas vi kunna involvera även föreningar, domarklubbar och turneringar!

Kristiina Pekkola är engagerad som processledare och ansvarar för processen tillsammans med Emme Adébo. Kristiina är Idrottspsykolog och KBT-terapeut med en egen elitkarriär bakom sig inom Judo, och har ett gediget CV inom idrotten på alla nivåer! Emme är Utvecklingsansvarig på Skånes Handbollförbund och tränarutbildare/föreläsare.

Det första steget i processen är taget genom att en referensgrupp har skapats. Gruppen består av sex unga personer som representerar olika roller inom handbollen. Gruppens uppgift är att ta fram bra idéer och vara ambassadörer för förbundets arbete med Jämställdhet och inkludering!

Referensgruppen består av:

Line Welin, Malmö, Domare (EHF Utvecklingsprojekt) och Tränare och Styrelse
Jesper Palmqvist, Hörby, Tränare och Baskursinstruktör Skånes HF
Linnea Lundin, Lund, Spelare och Tränare
Linnea Holst, Lund Tränare, Cuparrangör

Oliver Bengtsson, Eslöv, Tränare och Spelare

Parman Polozadeh, Lund, Domare, Tränare och Baskursinstruktör Skånes HF

Vi tar ett steg i taget mot utveckling!