85:e årsmötet historiskt av flera skäl

Igår kväll genomförds Skånes Handbollförbunds 85:e Årsmöte och det blev ett historiskt möte av flera skäl.

För första gången genomfördes årsmötet digitalt genom Microsoft Teams.

Efter drygt ett halvt sekel avgick en av Skånsk handbolls stora profiler, Evald Fridén från styrelsen. Evald kommer avtackas när lämpligt tillfälle gives. Evalds insatser hittils för Skånsk och Svensk handboll är så omfattande att det inte nog går att betona hans betydelse för sporten.

Lars Berger omvaldes som Ordförande. Emma Hansson omvaldes som ledamot.

Morten Husby och Stellan Grönberg har ett år kvar.

Susanne Tägt och Annika Lundeslöf valdes in som nya ledamöter vilket innebär att styrelsen nu består av 50% kvinnor respektive män.

Här kommer en mycket kort presentation av de nyinvalda styrelseledamöterna!
Susanne Tägt, Kävlinge, jobbar på RF-Sisu Skåne som Idrottskonsulent och utbildningsadministratör. Sussie är fd spelare och styrelseledamot i Dalhems IF.
Annika Lundeslöf, Eslöv, är jurist på advokatfirman VICI och specialist i Skatterätt. Annika har varit spelare, tränare och styrelseledamot i Eslövs IK. Är numera revisor föreningen.
———–
Matts Larsson, valdes till ny Revisor och Ingvar Karlsson, till ny Revisorssuppleant.

Hedersordförande Jörgen Holmqvist genomförde traditionsenligt rollen som mötesordförande.

Det blev omval för valberedningen.