Hand The Ball

Hand The Ball är ett projekt med syftet att agera för en positiv fritid och att få barn och ungdomar i rörelse. Målet är att uppmuntra barn och ungdomar till en fysisk aktivitet och samarbete för att förebygga ohälsa. Hand The Ball-aktiviteterna implementeras med ett inkluderingspedagogiskt tillvägagångsätt där individernas olikheter och särskilda behov tillgodoses.

Hand The Ball Sverige engagerar sig för att öka rörelse och lek hos barn och ungdomar runt om i landet. Med den gröna bollen i centrum fokuserar vi på inkludering, kommunikation och försöker ta bort pressen på prestation och resultat. Riktar oss till både skolor och föreningar med vår aktivitetsform samt värderingar och erbjuder utbildningar inom ledarskap och pedagogik.

Verksamheten riktar sig främst mot områden där föreningslivet sällan spelar en betydande roll. Aktiviteten kan äga rum där barn och ungdomar vistas naturligt – på torget, fritidsgården, i skolan eller liknande.

På nationell nivå utvecklas Hand The Ball Sverige via projektledare Ingemar Linnell och utbildningsansvarig Jennie Linnell. Som ambassadörer i Skåne finns Emme Adébo och Camilla Rohlén.

Föreningar i Skåne som ska starta upp Hand The Ball:

LUGI HF

Staffanstorp HK

Malmö HK

KFUM Lundagård

IFK Kristianstad

 

Emme@skanskhandboll.se

Camilla@skanskhandboll.se

http://handtheball.se/