Speciella coronaregler

Skånes HF måste som alla andra vara noga med att följa reglementet och rekommendationer kring att begränsa smittspridningen av Coronaviruset.

Vill vill passa på att påminna alla vad som gäller på våra distriktslagsträningar. I princip samma regler gäller på utbildningar, matcher mm

Endast spelare och Skånes instruktörer får befinna sig i hallen på  distriktslagsträningar. Det innebär tomma läktare och innanför stängda dörrar.

Ledare, föräldrar och chaufförer mm får tyvärr inte vara med denna gång.

 • Endast symptomfria personer får befinna sig i hallen. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
 • Insjuknar man under en träning ska man gå hem direkt.
 • Alla spelare måste byta om hemma. Omklädningsrummen kommer att vara stängda.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Var noga med handhygien vid eventuella toalettbesök.
 • Ansvariga ledare för respektive lag ska säkerställa att alla i det egna laget har utfört självskattning (se längst ned) före ankomst till hallen.
 • Ingen person som tillhör en riskgrupp bör befinna sig i hallen.
 • Endast en träningsgrupp får vara i hallen per träning. Nästa grupp får vänta i foajén och får inte uppehålla sig inne i hallen förutom under sin träningstid. Inpassering och utpassering sker i separata gångar.
 • I möjligaste mån ska alla som deltar i spelarutbildningen resa till spelorten utan kontakt med allmänheten.

En anläggning definieras som en hall med dess sidoytor och lokaler. Om en anläggning har fler än en spelyta och dessa är tydligt avgränsade med skiljevägg så kan det definieras som flera anläggningar under förutsättning att alla spelytor har avskild in- och utpassering, samt att inga sidoytor, lokaler eller omklädningsrum delas.

Självskattning
Den som är helt symtomfri kan delta, den som har symtom, även mycket milda, ska stanna hemma. Spelare som ska delta i spelarutbildningen ska på avresedagen innan avresa till anläggningen göra en självskattning och meddela ansvarig ledare. För icke myndig person ska bedömning göras av vårdnadshavare.

Om någon av följande frågor besvaras med ja ska spelare inte åka till anläggningen.

Har du:

 • en kroppstemperatur som överstiger 37,5 grader?
 • halsont?
 • hosta?
 • huvudvärk?
 • illamående?
 • diarré?
 • muskelvärk (ej träningsvärk eller smärtor från tidigare skada)?
 • andra symtom? Om ja, beskriv symptomen för din ansvarige ledare som bedömer om du kan delta eller ej.