Handbollens eldsjälar 2020

Skånes Handbollförbund startar en ny drive på hemsidan och i sociala medier då vi vill hylla Handbollens eldsjälar.

Det går till så att föreningarna kan nominera en kandidat via e-post till emme@skanskhandboll.se. I nomineringen skall finnas ett foto och en text som beskriver vad personen bidrar med i föreningen och hur länge personen varit aktiv. Gärna något om personligheten bakom personen och varför personen är en bra ambassadör för föreningen och handbollen.

Vi önskar max en A4-sida men det kan räcka med några meningar också.

Juryn, som består av kontoret och en styrelserepresentant,  kommer att utse en person i månaden och hylla denne på hemsidan och i sociala medier. Eldsjälen kommer också få en tröja som bevis på utnämningen! Uppge också tröjstorlek!

En förening kan nominera flera kandidater men vi kommer att verka för att sprida vinnarna i distriktet.

Ev frågor och nomineringar skall gå till emme@skanskhandboll.se 

Vi börjar omedelbart! Låt oss hylla eldjsälarna!