DIGITAL SATSNING I DECEMBER

Skånes Handbollförbund ställer om under december månad och erbjuder en rad kostnadsfria digitala utbildningar till olika målgrupper som pågår i 90 minuter. Syftet är ett göra ett kunskapslyft och göra det bästa av en svår situation! Handbollen behöver en vitamininjektion! Utförliga beskrivningar av utbildningarna kommer att finnas på facebook.

Varje dag kör vi på nätet Kl 19.00- ca 20.30

 

Ämne                                                                                                                  Målgrupp

10/12            Matchanalys (J. Zanotti)                                                                 Seniortränare

14/12            Regelkunskap föräldrar (A. Johnsson)                                        Föräldrar

15/12            Inspiration för Distriktsdomare (Kurtagic/Wetterwik)           Distriktsdomare

16/12            Handbollsteori (B. Persson)                                                           Föräldrar

17/12            Värdegrundsarbete från teori till praktik (E. Adebo)              Föreningar

21//12           Regelkunskap 13 år (A. Johnsson)                                              13 åringar (Född 07)

21/12            Idrottsledarskapsutbildning (E. Adébo/A. Lundbladh)         Gymnasister

22/12           Barn- och ungdomshandboll (B. Persson)                                  Barnledare

 

Anmälan sker i Facebook-event utom för unga ledare den 21/12 då anmälan måste ske via Idrotten-online: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1446638

 

Teams- eller Zoomlänk till utbildningen kommer sedan ut i olika kanaler, inklusive FB-eventet, inför varje event!

 

Eventuella frågor skall gå till camilla@skanskhandboll.se

 

Häng med – varmt välkommen!!!