Extra årsmöte 11 februari

Härmed kallas föreningarna inom Skånes Handbollförbund till Extra distriktsårsmöte.

Torsdagen den 11 februari 2021 kl 19,00, via teams.

Anslut med din dator eller mobilapp
>>>Klicka här om du vill ansluta till mötet

Microsoft Teams är ett verktyg för digitala möten som är flitigt använt och endast kräver en dator med internetuppkoppling.

Anmälan görs senast 28:e januari på https://forms.gle/eki62dvuxvuh3mb99

Fullmakt skall skickas in via e-post (påskriven och scannad) senast dagen innan Årsmötet. Fullmaktsanmälan 21

Ärenden:

Beslut om ny distriktsindelning och att Skånes Handbollförbund namnändras till Handbollförbundet Syd.

Dagordning och övriga handlingar inför mötet har skickats ut föreningarna den 29 januari.

Skånes Handbollförbunds stadgar finns här:
http://skanskhandboll.se/om-skansk-handboll/stadgar/

Med vänliga handbollshälsningar
Lars Berger
Ordförande, Skånes Handbollförbund