Konsulentkonferens för blivande HF Syd 17/2       

Härmed kallas föreningarna i kommande Handbollförbundet Syd till Konsulentkonferens HF Syd 17:e februari 2021

 

Varför?

Samla alla konsulenter och tävlingsansvariga i föreningarna i blivande HF Syd på ett digitalt möte för att delge information om det nya distriktet samt ge inspiration och förhoppningsvis kompetenshöjning. Har man ingen anställd konsulent i föreningen är självklart den Tävlingsansvarige välkommen. Vi ser även gärna Ordförande, Sportchefer, Klubbchefer, Ungdomsansvariga och andra nyckelpersoner i föreningarna!

 

Hur?

Eventet är kostnadsfritt för föreningarna och man får skicka hur många man vill.

Tanken är att mötena spelas in så att de som inte kan vara med kan se det i efterhand om tekniken är med oss.

 

Program

10.00 Välkomna och Information om nya distrikten

Bjarne Persson

10.20 Information från RF SISU

Joseph Azizi

10.40 Information om vår nya organisation i HF Syd, kontoret presenteras

Bjarne Persson

11.00 Information om Tävlingssidan presenteras

David Olsen

11.30 Information om Utbildningssidan presenteras

Erik Olsson

12.00 Egen lunch

13.00 Information om Projekt som Hand The ball och Handboll fitness presenteras samt info om Arrangemang

Camilla Rohlén

13.30 Information om Domare och funktionärer samt Föreningsutvecklingoch rekrytering presenteras

Emme Adébo

14.00Mentimeterfrågor med deltagarna

14.30Avrundning

 

Anmälan online

Bindande anmälan sker vi Idrotten online senast 12 februari kl 16.00 på länken:

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1474703

 

Länk till mötet

Denna länk används för att vara med på mötet:
https://us02web.zoom.us/j/88205947869?pwd=TlZra3NiSDVEckhLVlFuWEQzSHozZz09

 

Frågor

Eventuella frågor mailas till bjarne@skanskhandboll.se