Coronainfo 210205: Träning för födda 02-04

Nu finns klartecken från Regering, Folkhälsomyndigheten och Region Skåne för att träning för äldre ungdomar födda 02-04 tillåts igen from 6 februari 2021.

Även om det ges klartecken från både nationellt och regionalt håll vill vi betona att det även gäller att vara informerad om de kommunala besluten. Det är inte säkert att alla kommuner öppnar för 02-04. Smittspridningen sker i olika grad i Skåne och det kan också finnas lokala skillnader inom Skånes 33 kommuner.

Det nya beskedet är i alla fall ett positivt och viktigt steg mot en omstart av idrottsaktiviteter för målgruppen.

Här är info från RF SISU Skåne:

https://www.rfsisu.se/skane/Nyheter/Egnanyheter/2021/traningforaldreungdomartillats?fbclid=IwAR1mb1JNplCDVfaLSSIY9et7MH4tgKrHpetLWDxf2a–EmgRe2n-kDh-1s8

Folkhälsomyndigheten kommer att uppdatera sina Allmänna råd och vi inom idrotten har ett stort ansvar att följa dem extremt noga:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/februari/organiserade-idrottsaktiviteter-mojliggors-aven-for-gymnasieungdomar/

Så här skriver Svenska Handbollsförbundet:

https://www.svenskhandboll.se/Nyheter/HandbolliSverige/flerfartranainomhus

 

Som alltid är det viktigt att vi inom idrotten tar vårt ansvar och verkar för en smittsäker träning och kämpar för att behålla våra spelare inom sporten.

Vi hoppas att smittspridningen fortsätter att minska och kanske kan vi komma igång med seriespel igen längre fram.

Ett tips är att börja planera för cuper och sommaraktiviteter så att spelarna börjar längta och har något att se fram emot!

Observera att våra nyheter från 22 januari och 26 januari (se länkar nedan) fortfarande gäller för 05 och yngre, t ex normerande 8-grupper.

Max 8 per träningsgrupp i Skåne

Coronainformation 22 januari