Föreningar arrangerar domarutbildningar steg 1 och steg 2 med stöd av Skånes HF

 

Hur går det till?

Steg 1 och steg 2 genomför föreningarna med hjälp av oss på Skånes Handbollförbund. Praktisk går det till så att vi föreslår datum och bokar upp en instruktör! Klubben bekräftar via mail. Tidpunkten är normalt kl 17.30-21.30 men i undantagsfall 18.00-22.00 om Instruktören har lång resa. Vid planeringen har vi utgått från utbildningsbehovet de senaste åren och tittat lite på hur många seriespelande lag som föreningen har i berörda åldrar. Förhoppningsvis träffar vi rätt i vår gissning, annars återkopplar föreningen om man vill ha fler eller färre utbildningstillfällen eller annat datum! De föreningar som bara har enstaka domare får hoppa in på andra föreningars utbildningar precis som tidigare år. Flera föreningar kan också slå ihop sig, men en förening står som lokal arrangör.

 

Anmälan och närvaro

Anmälningshanteringen av domarna sköter föreningen numera själva! På så vis har föreningen full koll på vem som skall gå kursen och kan dimensionera lokal och fika efter rätt antal! Dessutom känner föreningen av om för ”få” har anmält sig och kan jaga in domare om så behövs! Vi har hjälpt till genom at göra ett förslag på text till Inbjudan nedan. Angående närvaron kommer vår instruktör ha en tom lista med sig som alla deltagare fyller i på plats och sedan mailar instruktören listan till oss på kontoret. Sedan knappas infon in i Idrotten Online så att domarna registeraras. Domarna skall också genomföra praktik för att bli godkända och normalt sett är det klubbens Domarcoach som är med på match och stödjer domarna samt ger feedback, så att domarna blir godkända. Om föreningen inte har en Domarcoach kan Skånes HF tillsätta en mentor som, mot betalning, löser uppgiften. Det är vår förhoppning att alla föreningar skall ha en utbildad coach som sköter praktiken!

 

Arrangerande föreningens ansvar

Arrangerande förening betalar utbildningen för ”sina” domare men är redo att ta emot domare från andra föreningar också.

Arrangerande förening skall se till att lokal med wifi och fungerande projektor finns.

Arrangerande förening skall se till att en ansvarig person finns på plats och tar emot instruktör och domare med fika!

 

Max och minimitak

Samtliga utbildningar inom Skånes Handbollförbund har av praktiska och pedagogiska skäl, regler för antal personer. Maximalt antal deltagare är 25 personer och minimum 10.

 

 

Kostnad

Steg 1 kostar 400:- per person och då ingår inlogg till SHFs´nya domarwebb. Vi har ett ”maxtak” på priset som innebär att Förening som anmäler 14-25 deltagare har ett fast pris på 6000:-  Minimipriset är 4000:-

Steg 2 kostar 650:- per person och då ingår inlogg till SHFs´nya domarwebb. Vi har ett ”maxtak” på priset som innebär att Förening som anmäler 14-25 deltagare har ett fast pris på 8000:- . Minimipriset är 6500:-

 

Kostnaderna faktureras föreningen efter genomförd kurs

Notera att föreningen kan söka bidrag hos SHF för Domarutbildningar upp till 8000:-

https://www.svenskhandboll.se/Domare/Utbildning/

 

Förberedelse för domaren

Det är bra att mentalt förbereda sig på att hänga med noga under en lång kväll. Fokus behövs för att skapa en bra inlärningssituation. Penna och papper behövs. Har man tillgång till en bärbar dator så kan denna tas med för att följa med under kursen. Föreningen har sannolikt någon fika men det är en bra ide att inte komma på tom mage!

 

Föreningar arrangerar funktionärsutbildningar med stöd av Skånes HF

Hur går det till?

Både Föreningsfunktionärskursen och Distriktsfunktionärskursen genomför föreningarna med hjälp av oss på Skånes Handbollförbund. Praktisk går det till så att vi föreslår datum och bokar upp en instruktör! Tidpunkten är normalt kl 18.00-21.30 men i undantagsfall kan det bli ett senare klockslag om Instruktören har lång resa.  Vid planeringen har vi utgått från utbildningsbehovet de senaste åren och tittat lite på hur många seriespelande lag som föreningen har i berörda åldrar. Förhoppningsvis träffar vi rätt i vår gissning annars återkopplar föreningen om man vill ha fler eller färre! Kurserna är samma som förra året men från och med säsongen 21/22 kommer det att finnas en helt ny digital Matchfunktionärsutbildning! Alla kursdeltagare skall ha med sig en bärbar dator. I dagsläget fungerar inte I-Pad.

 

Anmälan och närvaro

Anmälan av funktionärerna sköter föreningen själva. På så vis har föreningen full koll på vem som skall komma och kan dimensionera lokal och fika därefter! Dessutom känner föreningen av om för ”få” har anmält sig och kan jaga in funktionärer om så behövs! Se förslag på text till Inbjudan nedan. Angående närvaron kommer Instruktören ha en tom lista med sig som alla deltagare fyller i och sedan mailar instruktören listan till kontoret. Sedan knappas infon in i Idrotten Online så att funktionärerna registeraras.

 

Arrangerande föreningens ansvar

Arrangerande förening betalar utbildningen för ”sina” funktionärer men är redo att ta emot personer från andra föreningar också.

Arrangerande förening skall se till att lokal med wifi och fungerande projektor (Hdmi) finns.

Arrangerande förening skall se till att en ansvarig person finns på plats och tar emot instruktör och domare med fika!

Föreningen ordnar inlogg i EMP till sina funktionärer via TA.

 

Max och minimitak

Samtliga utbildningar inom Skånes Handbollförbund har av praktiska och pedagogiska skäl, regler för antal personer. Maximalt antal deltagare är 25 personer och minimum 10.

 

Kostnad

Föreningsfunktionärskursen och kostar 300:- per person. Vi har ett ”maxtak” på priset som innebär att Förening som anmäler 14-25 deltagare har ett fast pris på 4200:- . Minimipriset är 3000:- baserat på 10 personer

 

Distriktsfunktionärskursen kostar 400:- per person. Vi har ett ”maxtak” på priset som innebär att Förening som anmäler 14-25 deltagare har en totalkostnad på 5600:- Minimipriset är 4000:- baserat på 10 personer.

 

Kostnaderna faktureras föreningen efter genomförd kurs.

 

Ev frågor till emme@skanskhandboll.se