I Skåne har vi fem Domarklubbar som i varsin region ansvarar för utveckling av Domare samt tillsättning av domare i vissa kategorier.

Domarklubbarnas syfte
Gemenskap och trivsel
Rekrytera av domare och funktionärer
Utveckling av domare och funktionärer

Tillsättning av domare och funktionärer på olika nivåer

Vad får man ut av att vara med i Domarklubben? 
Man får göra sin röst hörd i olika sammanhang
Har rätt att nominera eller bli nominerad till styrelsen
Har rätt att följa med på resor och evenemang som Domarklubben anordnar
Matchtillsättarna prioriterar medlemmar före icke medlemmar
Domarklubben nominerar endast medlemmar för uppflyttning/utvecklingslaget

Vem tillsätter vad? http://skanskhandboll.se/domare/ 

 

Lund

Bo Paxby LHDKfunk@gmail.com     https://www.laget.se/lhdkdomare/

Helsingborg

Janne Bengtsson  jannebengtsson1@hotmail.com 

Ystad

Hans Vikbrant hans.vikbrant@lund.se

Malmö

Carina Linde carina.linde24@hotmail.se 

Kristianstad

Michael Sjöland  michaelsjoland16@gmail.com