Förfrågan och bokning av föreningsbeställd Baskurs

Bokning och förfrågan görs via Beställning baskurs Skånsk Handboll denna hanteras av Skånes Handbollförbunds utbildningsansvarige. Bokning måste göras senast 8 veckor innan kursstart.

Ni har två olika val på utformningen av baskursen (totalt 16 timmar).

 • En hel helg, lördag och söndag
 • En helgdag samt 2 kvällar

 

Ange gärna även alternativa dagar, då blir det enklare att hitta instruktörer.

Ni får en bekräftelse så fort vi har hittat instruktör till er baskurs. Bokning av utbildning anses som genomförd 24 timmar efter bekräftelse erhållits. I samband med bekräftelsen får föreningen en anmälningslänk till Idrotten Online där alla måste anmäla sig.

 

Genomförande

Beställande förening ansvarar för:

 • Lokal avsedd för utbildning
  • Blädderblock
  • Whiteboard samt pennor
  • Projektor samt högtalare att koppla till dator
  • Filmduk
 • Kursansvarig från klubben som är närvarande vid uppstart och avslutning.
  • Kontaktuppgifter måste lämnas till instruktören.
 • Fika samt lunch alla dagar.
 • Hall för max 4 timmar praktik gärna med utrustning för koordinationsbana.
  • Bollar, alternativt att deltagarna har egna med sig.
  • Västar
  • Koner

 

Ekonomiska förutsättningar

 • Kostnaden för att hålla en föreningsbeställd baskurs är 10 000 kr för arrangerande förening. Vi har satt ett tak för att locka er föreningar att utbilda fler.
 • Det tillkommer alltid en kostnad per deltagare på 200 kr som faktureras arrangerande förening.
 • Baskursen måste vara öppen för deltagare från andra föreningar. Man har 14 dagar på sig att fylla sin egen baskurs efter det att man bokat den. Därefter skickar Skånes Handbollförbund ut en inbjudan till närliggande föreningar.
 • Om det är deltagare från andra föreningar som går baskursen erhåller arrangerande förening 500 kr per extern deltagare. Allt detta hanteras av Skånes Handbollförbund.
 • Antalet deltagare är minimum 10 och maximerat till 25 personer.
 • Efter gjord beställning får man bekräftelse på sin Baskurs.
 • Avbokning måste ske senast 3 veckor innan fastställt kursdatum utan avgift. Avbokning senare än 3 veckor innan kursdatum kostar 400 kr i administrationsavgift.
 • Faktura skickas till arrangerade förening efter genomförd utbildning.