Skånes Handbollförbund

Besöksadress Arenatorget 2 – 6

Varutransporter Visselvägen 18 där Arenans lastintag ligger och dit varutransporter tas emot ring 0707- 44 96 47

222 28 Lund

Besöksinfo: http://www.sparbankenskanearena.se/besokare/

Organisationsnummer: 846000-5856

Bankgiro: 227-9123