Föreningsutvecklings- och rekryteringskommitté

Emma Hansson, Eslöv (ansvarig)

Stellan Grönberg, Vinslöv

Adjungerad
Emme Adebo
, Lund (kansliet)
040-600 59 92
emme@skanskhandboll.se