ORDFÖRANDE

Lars Berger
ordforande@skanskhandboll.se
070-549 79 80

LEDAMOT

Roger Andersson
roger@entre-tainment.se
070-288 16 73

KASSAFÖRVALTARE

Evald Friden
evald@skanskhandboll.se
070-823 14 11

SEKRETERARE

Lena Högbo
lena.hogbo@solar.se
070-165 50 78

LEDAMOT

Alice Jacobsen
alice.jacobsen33@gmail.com
0708- 45 46 45

LEDAMOT

Stellan Grönberg
0708-78 44 68

LEDAMOT

Emma Hansson
emma@skanskhandboll.se
0703- 27 19 79

LEDAMOT

Bjarne Persson
bjpe07@gmail.com
0707- 51 46 01