ORDFÖRANDE

Lars Berger
ordforande@skanskhandboll.se
070-549 79 80

KASSAFÖRVALTARE

Morten Husby
morten.husby@gmail.com

0768- 60 80 69

LEDAMOT

Susanne Tägt

sussieoniklas@hotmail.com

 

LEDAMOT

Stellan Grönberg
0708-78 44 68

VICE ORDFÖRANDE

Emma Hansson
0703- 27 19 79

LEDAMOT

Annika Lundeslöf

alu@vici.se

0721-52 81 88