ORDFÖRANDE

Evald Friden, Malmö
070-823 14 11


LEDAMÖTER

Ola Jönsson,Eslöv
Robert Spoljar, Malmö
Johnny Neldeborn, Anderslöv


ADJUNGERAD

Peter Anderberg, Malmö
040-600 59 93