Valberedningens uppgift finns beskriven i våra stadgar.

 

ORDFÖRANDE

Martin Edbladh, martin.edbladh@gmail.com

 

LEDAMÖTER

Maria Ohlsson, maria24olsson@gmail.com

Ingvar Widell, ingwid@tele2.se