Skånes Handbollförbund
Skånes Handbollförbund bildades som egen organisation 1935. Innan det var man en sektion inom Skånes Gymnastikförbund. Idag har vi ca 70 föreningar registrerade på Röstlängden vid årsmötet. Om man renodlar listan från samarbetsföreningar mm så blir det drygt 40 aktiva föreningar. Kontoret ligger i Sparbanken Skåne Arena i Lund där två anställda sköter den dagliga driften.

Verksamhetsidé
Skånes Handbollförbund organiserar, företräder och utvecklar skånsk handboll för att ge förutsättningar åt föreningar att bedriva en välfungerande verksamhet. Detta skall ge fler utövare såväl inom elit som bredd. Målet är individer med ett livslångt intresse för handboll, en meningsfull och aktiv fritid som skall skapa samhällsnytta.

Värdegrund
Skånsk handboll har samma värdegrund som Svensk handboll.

”Verksamheten inom Svensk handboll bedrivs i enlighet med idrottens idéprogram Idrotten Vill, FN:s Barnkonvention och Svenska Handbollförbundets policyprogram.

Den ska också präglas av prestationslust, sportslighet, spänning, glädje, gemenskap och trovärdighet. Den ska vara öppen för alla och där den enskilde individen ska ges möjlighet till personlig utveckling.”