Under det senaste året har frågor om hur vi skapar en trygg och utvecklande miljö i barn- och ungdomsidrotten satts i fokus inom Svensk Idrott.

Handbollen ska stå för att våra miljöer är välkomnande och trygga för alla och det är särskilt viktigt att våra barn och ungdomar kan känna och uppleva det.

Vi har samlat policydokument och länkar om en trygg idrott!

Riksidrottsförbundets Policydokument finns här.>>>>

Samverkan i Skåne har en digital utbildning som heter >>>Grönt kort! 

SHF´s Trygg idrott här>>>

Barnens spelregler är Riksidrottsförbundets och BRIS initiativ för en tryggare barnidrott. >>>https://www.barnensspelregler.com/

RF´s sida om Trygg idrott (ink info om registerutdrag): >>>http://www.rf.se/Tryggidrott/ 

 

RF´s mall för krishantering! >>>http://www.svenskidrott.se/administrativtstod/planforkrishantering/ 

 

Nedan finns olika policydokument från Svenska handbollförbundet.

TitleUppladdadFiltyp