GRUNDEN ÄR EN TRYGG MILJÖ

Under det senaste året har frågor om hur vi skapar en trygg och utvecklande miljö i barn- och ungdomsidrotten satts i fokus inom Svensk Idrott.

Handbollen ska stå för att våra miljöer är välkomnande och trygga för alla och det är särskilt viktigt att våra barn och ungdomar kan känna och uppleva det.

Vi på Skånes Handbollförbund kan vara ett bollplank för att diskutera Värdegrundsfrågor.

RF Sisu Skåne har många olika typ av stöd att ge föreningar kring Barn och Ungdomsidrott!

https://www.rfsisu.se/skane/Viarbetarmed/Barn-ochungdomsidrott/

LÄNKAR

Vi har samlat policydokument och länkar om en trygg idrott!

Riksidrottsförbundets sida om Trygg idrott (ink info om registerutdrag) finns här:

RF’s pdf Skapa trygga idrottsmiljöer finns här:

Svenska Handbollförbundet (SHF) Trygg handboll finns här:

 

Samverkan i Skåne har en digital utbildning som heter Grönt kort!

http://gront-kort.nu/

Barnens spelregler är Riksidrottsförbundets och BRIS initiativ för en tryggare barnidrott. https://www.barnensspelregler.com/

RF´s mall för krishantering!

http://www.svenskidrott.se/administrativtstod/planforkrishantering/ 

 

POLICYDOKUMENT


Nedan finns olika policydokument från Svenska handbollförbundet och Riksidrottsförbundet.

TitleUppladdadFiltyp
SHF-Policy dokument2020-04-01application/pdf
Idrotten vill RFs inriktkningsdokument2020-04-01application/pdf
Bli en bättre handbollskompis2020-04-01application/pdf