FYRA LAGIDROTTER I SAMVERKAN

Skånes Fotbollförbund, Skånes Handbollförbund, Skånes Innebandyförbund och Skånes Ishockeyförbund har tillsammans med Skåneidrotten startat en samverkan för att gemensamt skapa en bättre verksamhet för idrottande barn. I enlighet med Idrotten Vill anser vi att idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och bygga på lek och glädje i första hand. Syftet med denna samverkan är att främja barnens utveckling ur ett långsiktigt perspektiv.

En samverkan för bättre barnidrott har alltså skapats för att i möjligaste mån försöka undvika krockar mellan barn- och ungdomars olika idrottsaktiviteter. Vi uppmanar alla våra medlemsföreningar att försöka göra detsamma på lokal nivå, så att våra barn och ungdomar inte ska behöva välja mellan våra idrotter.

Vi är övertygade om att barnen tycker det är roligare men även forskning visar att de håller på längre med sitt idrottande om de får hålla på med så många idrotter som möjligt, så länge som möjligt i ungdomsåren.

Inom Samverkan bedriver vi en del projekt som tex #SCHYSSTMATCH, Grönt kort och Sport Fitness. Vi har stor nytta av att samverka med varandra!

Läs mer här!