Skånes Handbollförbund administrerar serier för 734 lag på ungdomssidan och på seniorsida upp till div 2.

Vår uppgift är att informera och följa aktuella sportsliga och sociala händelser samt vid behov vara ett stöd till föreningarna och alla handbollsintressenter.

Tävling följer upp rapporter och skrivelser som kommer in till förbundet eller på annat sätt kommer till förbundets kännedom.

Vår ambition är att påverka föreningarna att skapa en atmosfär på såväl plan som utanför och att därigenom få åskådare, föräldrar, ledare, aktiva spelare samt domare och funktionärer att respektera varandras och individens olika kompetenser.

En anda av #scysstmatch