I Skåne finns sex Handbollsgymnasier som alla håller hög utbildningsnivå:

Här listas de i bokstavsordning:

 

Eslöv, Bergagymnasiet
www.eslov.se/bergagymnasiet

Helsingborg, Filbornaskolan

https://filbornaskolan.helsingborg.se/

Kristianstad, Kristianstadsgymnasier
www.buf.kristianstad.se

Lund, Polhemskolan
www.lund.se/polhem

Malmö, Malmö Idrottsgymnasium
www.malmoidrottsgymnasium.se

Ystad, Sydskånska gymnasiet
www.sydgym.se

 

Läs mer om Handbollsgymnasier här!>>>>