Framtidens förening 3.0

När handbollsföreningen bildades var det version 1.0. Kravbilden var satt till en viss nivå utifrån den tidens krav. Efter hand har föreningen utvecklats och idag skulle man generellt kunna säga att man är version 2.0 av föreningen. De flesta föreningar har behov att genomlysa sin verksamhet, uppdatera sina styrdokument, kvalitetsutveckla föreningen samt att blicka framåt i tiden! Nu har vi ett verktyg som skall hjälpa till att ta sats mot Föreningen i version 3.0! Välkomna!

De första föreningarna som startar detta är i form av pilotprojekt och är kostnadsfria mot att Skånes HF får feedback i gengäld!

Målen är följande:

– Stärka ett mindset baserat på utveckling för att kunna möta framtidens utmaningar och möjligheter.

– Ta reda på var föreningen är och vart den vill komma!

– Uppdatera föreningens organisation och dokumentation!

 

En djupare presentation av materielet finns >>>här!

Frågor och intresseanmälan skickas till emme@skanskhandboll.se

Projektet genomförs med stöd av Skåneidrotten!