Handboll i Svalöv!

Martin Nihlén i Eslövs IK är en eldsjäl som driver ett projekt att etablera handboll i Svalöv! Vi hoppas fler föreningar vi ta efter och etablera handboll på nya orter!
Berätta lite om bakgrunden?
För snart två år sedan fick klubben ett tips om att Svalövs Kommun sökte efter någon förening som ville återuppta handboll i kommunen igen.
Vi tog kontakt med fritidschef Niklas Fonskov och efter det har det rullat på.
Hur har ni byggt upp verksamheten och vilka aktiviteter har ni haft?
Verksamheten har varit förutom ”prova på” träningar sportlov och helger så har vi under vintern haft träningar på söndagar i två olika grupper uppdelat på lågstadie och mellanstadie.
Vi fick möjlighet att arrangera en landskamp för F18 mellan Sverige och Danmark med mer än en full Heleneborgshall, total succé.
Denna första säsong har vi inte haft någon avgift för att vara med och delta. Detta har varit möjligt tack vare stöd och medel från Sparbanken Skåne samt Idrottslyftet. Medel som vi kan använda för att utbilda både ledare men även föräldrar som är viktiga för att utveckla verksamheten ytterligare.
Berätta om kommunens stöd!
Svalövs Kommun har verkligen ställt upp och stöttar på alla möjliga sätt. Tydligt att kommunen vill bredda sitt idrottsutbud för barn och ungdomar.  Vi från Eslövs IK kan är tacksamma över stödet från kommunen.
Hur går tankarna inför nästa säsong?
Vi vill fortsätta att jobba vidare för att bli ännu fler som testar på. Ta hjälp av skolorna är en väg. Det som varit ett problem denna säsong är att vi har haft lite för stor spridning på åldrarna, så därför tänker vi oss att istället för två grupper ha fyra grupper.
Vi vill försöka nå ut i byarna runt om i kommunen samt locka barn och ungdomar som kanske inte är delaktiga i föreningslivet för närvarande.
Under nästa säsong ska vi även för de som vill vara med på någon handbollsfestival eller eventuellt arrangera en egen i Svalöv. Totalt sett sedan vi startade upp med Handboll i Svalöv har ca 65 barn och ungdomar testat på denna grymt roliga sport. Jag tycker att det är en bra start och på en del träningar i vinter har det varit ca 25 stycken spelare som mest.
Vill du säga något som asvlutning?
Avslutningsvis vill vi tacka Sparbanken Skåne och Skåneidrotten som är viktiga för handbollens utveckling i Skåne. Även Skånes Handbollsförbund ska ha tack för stöd och hjälp. Extra stort tack till Svalövs Kommun som är en fantastisk rolig och bra samarbetspartner!