Barntränarkrav

Riksidrottsförbundets inriktning för barn- och ungdomsidrott är att alla som leder barn och ungdomar ska vara utbildade. Vid Svenska Handbollsförbundets årsmöte i augusti beslutades att införa BARNTRÄNARKRAV fr.o.m. 1 september 2020.

Varje lag/träningsgrupp, 8 till 12 år, ska ha minst en ansvarig ledare/tränare närvarande vidvarje tränings- och tävlingstillfälle med godkänt genomgången SHF:s Bas- eller TS1-kurs.

Skånes Handbollförbunds inriktning är därutöver att samtliga ledare/tränare som leder barnupp till 12 år under match, senast september 2019 ska ha genomfört webbutbildningenGröna kort.

Skånes Handbollförbund kommer att premiera och lyfta föreningar som har utbildade ledare.Skånes Handbollförbund kommer att följa upp föreningar som inte har utbildade ledare.

Övrigt

Legitimeringskravför ungdomstränare vid USM gäller sedan säsongen 2016/17.

Samtliga lag som deltager med Juniorer i USM ha minst en huvudtränare som genomgåtteller påbörjat sin TS2-utbildning. För övriga USM-klasser gäller att minst en huvudtränaregenomgått eller påbörjat TS1.