Organisationsförändring

Skånes Handbollförbund startade under senhösten 2018 upp en process för att
uppnå en bättre organisation. Detta följdes upp med att vi uppdrog åt Tomas Ryde,
Serica Consulting, att analysera vår verksamhet och lämna rekommendationer som
skulle leda till att vi blir en ”högpresterande organisation”.

Baserat på resultaten med tillhörande rekommendationer, från denna analysen, samt
inför vetskapen att inom två år kommer två av våra medarbetare att sluta genom
pensionsavgångar, beslöt förbundets styrelse att omgående påbörja en
omorganisation avseende såväl styrelse, kommittéarbete som kontorets bemanning.

Styrelsen skall inför kommande verksamhetsår, 2019–2020, införa nya arbetssätt.
Detta kommer att påverka den blivande styrelsens sammansättning.
Kommittéarbetet skall förbättras med hjälp av tydligare mandat och ansvar.
Inom kontoret skall vi effektivisera verksamheten genom bättre och långsiktigare
planering, vi skall förbättra administrationen genom ökad digitalisering.

Under MBL förhandlingar med Unionen, har vi träffat överenskommelse om att
Emme Adebo erbjudes den nyinrättade tjänsten som utvecklingsansvarig. Emme
Adebo har tackat ja till denna tjänsten, något som förbundet är mycket glada över.
Avseende förbundets övriga personal har dessa erhållit uppsägningsbesked.

Vi söker en ny verksamhetschef till det framtida Skånska Handbollsförbundet.
Information om tjänsten finns på hemsidan.

Ev. frågor i ärandet kan ställas till förbundets ordförande Lars Berger 0705-49 79 80
eller ordforande@skanskhandboll.se