Vi söker en ny verksamhetschef

Skånes Handbollförbund söker en person som kan leda och ansvara för
verksamheten på vårt kansli med personalansvar för anställd och inhyrd personal
och som rapporterar till förbundets ledning och styrelse.

Du skall leda Skånes Handbollförbund både i vår vardag och i vårt utvecklingsarbete.
Skånes Handbollförbunds föreningar har haft en växande verksamhet under de
senaste åren. Våra föreningar har väldigt olika förutsättningar vad avser
t.ex. ”styrka”, tillväxt, lokala möjligheter.

I framtiden skall vi utveckla förbundets verksamhet samt initiera projekt för att stärka
och utveckla handbollen i Skåne.

Förbundets kontor, som är beläget på Sparbanken Skåne Arena i Lund, är under
omorganisation där vi planerar att ha två personer anställda. Dessa skall hantera vår löpande verksamhet avseende tävling, utbildning och
domare.

Du skall ha förståelse för ekonomisk redovisning, budgetarbete och bokslut. Du
handlägger den löpande ekonomiredovisningen och Du kommer att ha budgetansvar
för kansliverksamheten samt vara adjungerad till Styrelsen för Skånes
Handbollförbund.

Du kommer att ansvara för verksamheten inom huvudområdena tävling och
tränarutbildning. Du kommer även att deltaga i kommittéarbetet inom tävling samt
vissa övriga kommittéer.

Du skall vara väl förtrogen med idrottens villkor, förutsättningar och ekonomi.
Du är idérik, en god skribent och Du har vana att arbeta strategiskt, under tidvis högt
tempo. Erfarenheter av chefskap ser vi som en förutsättning för denna tjänsten.
Tjänsten är på heltid med tillträde snarast.

Är du intresserad skicka en intresseanmälan, med en kort beskrivning av dig själv, till
förbundets ordförande Lars Berger, ordforande@skanskhandboll.se

Frågor kontakta ordf. Lars Berger 0705-49 79 80 eller
ordforande@skanskhandboll.se