Projekt Domarcoacher i förening

Bakgrund

Vår idrott fungerar inte utan domare. Att vara domare är ofta en utsatt position där svåra beslutskall fattas på en millisekund och man står med två lag och ett antal personer i publiken som följer vartenda beslut man tar. Trots att vi jobbar med matchmiljön inom handbollen har vi problem med domare som känner sig dåligt behandlade eller slutar efter kort tid. Detta behöver vi motverka och vi driver projekt #schysstmatch i samverkan med Skåneidrotten och andra förbund. Vi behöver dock bli mycket bättre på att coacha och följa upp våra unga domare. Stödja dem på plats och ge dem bättre förutsättningar att lyckas. Att vara domarcoach innebär att man är ett stöd för domarna i föreningen.

Syfte?

Projektets syfte är att utveckla och ge feedback till unga Föreningsdomare säsongen 19-20. Det kommer förhoppningsvis innebära att färre slutar och att fler vill satsa vidare inom domarstegen. Vi vill med detta få fler domare med mer kunskap och motivation. Detta medför också ökad status fördomarna!

Hur?

Projektet innebär att föreningarna får stöd av Skånes Handbollförbund med en summa för att arvodera och utbilda vars en domarcoach. Föreningens uppgift blir att försöka hitta en vuxen person (kan vara två som delar), som kan tänka sig att vara en coach som följer upp och stödjer föreningsdomarna i hallarna. Ibland med goda råd, ibland kanske bjuda in till en pizzakväll. Det viktiga är att domarna blir sedda och får stöttning! Coacherna kommer också att bjudas in till en utbildningskväll där vi domarskapet gås igenom.Efter säsongen önskar vi en enkel redovisning av vilka aktiviteter man har haft!

Vem?

Domarcoachen i föreningen skall vara en vuxen person som är intresserad av att stödja ungdomar och att vi får en bra matchmiljö! Domarcoachen behöver inte ha varit domare själv utan det viktigaste är att man har ett bra ledarskap och en bra ton i samtalen med de unga domarna och att man bryr sig! Har man någon form av erfarenhet som domare, ledare eller coach är det en merit men inget krav.

Anmälan med förening, namn på domarcoachen och dennes epost/mobilnummer

Anmälan sker innan jul till emme@skanskhandboll.se

 

//Skånes Handbollförbunds Domarkommitté 191118