Utbildning i ledarskap med Mattias Andersson

Bakgrund
I Skåne har vi utvecklingslag för unga domare, och även distriktslag för unga spelare. Vi känner ett behov av att stödja också unga lovande ledare med att få verktyg för att kunna göra ett bättre arbete i framtiden! Våra Tränarutbildningar är välfungerande men vi vill skapa ett komplement! I samtal med Mattias Andersson (CHPS – Centrum för högpresterande system) och med stöd från RF SISU Skåne har vi kommit fram till att starta att ett ledarskapsprojekt inom handbollen i Skåne!

CHPS – Centrum för högpresterande system
Vi på CHPS brinner för att stötta i att skapa miljöer där människor kan må bra och prestera på en hög nivå över tid. Idrotten betyder så mycket för så många och på flera olika sätt. Vi
vet av erfarenhet att ledarskapet och den miljö och kultur man lyckas bygga inom en förening är avgörande för att barn, unga och vuxna ska stanna kvar och utvecklas som individer, inte bara som idrottare utan som människor. Därför ser vi det som vår uppgift i samhället i stort att stötta ledare, tränare, föreningar och förbund i just detta arbete. Detta synsätt delas av Skånes Handbollsförbund och därför kommer vi under en säsong att jobba extra mer med ledarskapet.

Vem?
Denna utbildning är riktad till ledare verksamma i Skåne; leder ledare, är ledare inom idrotten och som vill få ökad kunskap, praktisk träning och insikter om hur du kan ta ditt ledarskap till nästa nivå samt hur du bygger, driver och behåller en utvecklande kultur över tid. Utbildningen vänder sig till unga ledare mellan 18-30 år som redan har påbörjat sin resa inom ledarskap med t ex TS1 eller liknande. Som person skall man vara ambitiös, vilja något med sin handboll och se sig själv i någon roll i nom handbollen i framtiden! Det är viktigt att individen vet om att detta är en tidsinvestering som kräver en insats av individen. Mellan träffarna förväntas man använda det man diskuterat på sitt eget lag!

Kostnader
Skånes HF och RF SISU Skåne står för kostnader som lokal, mat och föreläsare. Det enda man får ordna själv är transport och ev parkering.

Nominering
Ni föreningar nominerar lämpliga kandidater till emme@skanskhandboll.se, med en kort motivering som innehåller ålder, vilket lag man tränar, vilka utbildningar man har och några få ord om personen. Nomineringar skall vara inne senast den 29 februari. Vi på Skånes HF tar sedan ut vilka som får möjlighet att gå utbildningen och den 15 mars går vi ut med vilka som kom med! Det är viktigt att nominerade personer är vidtalade av er i föreningen och intresserade. Det är ju en ära att komma med!

Hur många?
Utbildningen kommer att omfatta ca 12 personer.

Utbildare

Mattias Andersson, fd landslagsmålvakt och numera målvaktscoach i Tyska handbollsförbundet. Mattias är utbildad förändringsledare och föredragshållare för CHPS
AB (Centrum för högpresterande system) Hemsida: www.chps.se

Vad innehåller utbildningen?
• Identifiera vad du själv står för, vilka värderingar och drivkrafter som styr dig
• Skapa energi och drivkraft för dig och andra
• Arbeta med förändring på grupp, individnivå- och organisationsnivå
• Förstå vilken påverkan värderingar och kultur har för helheten i organisationen
• Skapa den kultur du vill ha
• Bemöta beteenden som är negativa för gruppen
• Förstärka beteenden som är positiva för gruppen
• Hantera konflikter och medverka till att lösa dem på ett sätt som skapar förtroende
• Pedagogiskt kunna förklara vad som händer i förändringsprocesser och varför
• Tydliggöra hur kommunikationen inom och mellan människor påverkar prestationen

Utbildningstillfällen
Utbildningen kommer pågå from maj och över hösten 2020. Det kommer att bli 3-5 tillfällen beroende på hur gruppen vill ha upplägget! Första träffen blir någon gång i Maj. När gruppen är satt kommer Mattias sätta upp träffarna efter hand med deltagarna! Träffarna kommer att ske på olika ställen i Skåne.

Frågor
Ev frågor ställs till emme@skanskhandboll.se