Tävlings- och seriefrågor

Svenska Handbollförbundet kom ut med info idag:

https://www.svenskhandboll.se/Handbollinfo/Aktuellt/BeslutomallaSMochserier/

 

Skånes Handbollförbunds Tävlingskommitté har idag 200320 fattat beslut om att vi skall följa principerna som är fastlagda av Svenska Handbollförbundet vad gäller upp och nedflyttning.

Detta är principerna som Skånes Handbollförbund kommer att följa:

Upp- och nedflyttning samt kval
Svenska Handbollförbundet har beslutat att inga kvalspel kommer att genomföras inom svensk handboll våren 2020. Konsekvensen av att kvalspelen ställs in är att alla kvalstreck i serietabellerna tas bort. Lag som placerat sig för direktnedflyttning flyttas ned. Lag som placerat sig för direktuppflyttning flyttas upp.

Undantag från detta görs i serier som inte har spelats färdigt. I dessa serier ska serieadministratören kontrollera hur serieutfallet hade kunnat bli om serien spelades klart. Om det finns lag som genom segrar i de kvarvarande matcherna hade kunnat spela till sig en plats som innebär att nedflyttning undviks eller uppflyttning uppnås så ska dessa lag erbjudas plats i den högre serien.

I de fall då en serie utökas för att bereda lag plats ska nedflyttningsstrecken anpassas så att serien kan återställas till sin normala storlek till säsongen 2021-2022.

Motsvarande justeringar kan behöva göras i underliggande serier. Om det utgår lag i en utökad serie så ska inte reservplatser tilldelas förrän antalet lag understiger det ursprungliga planerade antalet lag i serien.

Eftersom inget kvalspel genomförs kommer reservlistor till serierna att upprättas efter principen: serieplacering, poängkvot, målkvot. Vid tilldelning av reservplats används samma principer som idag finns fastlagda i Tävlingshandboken.

 

Skånes Handbollförbund kommer att ge besked så snabbt som möjligt när alla detaljer i högre serier är fastställda av SHF. Först då kan Skånes Handbollförbund ge besked om hur distriktets serier kommer att se ut säsongen 20/21.