Årsmöte 11 juni 2020

Skånes Handbollförbund bjuder in till årsmöte 11 juni 2020 i Sparbanken Skåne Arena i Lund

Vi ses i Restaurangen på andra våningen.
17.30 Registrering och mingel och mat
18.15 Årsmöte

Anmälan görs på https://forms.gle/TAh8cqz2pmJyGc93A senast den 2020-05-31.

Skånes Handbollförbunds stadgar finns här:
http://skanskhandboll.se/om-skansk-handboll/stadgar/

Den situation som råder just nu med tanke på Coronaviruset är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Detta beslut är överordnat förbundets stadgar. Utifrån detta har förbundsstyrelsen att besluta om årsmötet kan genomföras digitalt eller om årsmötet bör flyttas fram till en senare tidpunkt. Flera förbund har redan
valt det senare alternativet, vilket även är RF:s rekommendation att göra. Medlemmarna måste tydligt informeras om situationen och beslutet. Den nu valda styrelsen får vid ett beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta förbundet fram till årsmötet.

Vi planerar för att genomföra Årsmötet den 11 juni i Lund. Om det inte går att genomföra pga den rådande situationen kommer vi informera om nytt beslut.

Med vänliga handbollshälsningar
Lars Berger
Ordförande, Skånes Handbollförbund