Uppdaterade råd 16/4 för barn och ungdomar

Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet har idag 16/4 uppdaterat råden för barn och ungdomar.

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/uppdateraderadtillatertavlingforbarnochungdomar/

Vi hoppas fortfarande kunna genomföra Summer camp men bevakar läget och det finns en risk att vi tvingas ställa in. Om det blir så betalas hela avgiften tillbaka. Anmälan är fortfarande öppen! Se förstasidan! Avvakta lite med betalningen!

 

Spelar- och tränarutbildningarna pausar fortsatt.

Verksamhetskonferensen kommer genomföras digitalt. Mer info kommer inom kort.