ÅRSMÖTE 11 JUNI 2020 blir digitalt

Skånes Handbollförbund bjuder in till årsmöte 11 juni 2020

På grund av rådande omständigheter kommer vi att köra digitalt via Microsoft Teams.

Den situation som råder just nu med tanke på Coronaviruset är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Detta beslut är överordnat förbundets stadgar. Utifrån detta har förbundsstyrelsen att besluta om årsmötet kan genomföras digitalt .

Microsoft Teams är ett verktyg för digitala möten som är flitigt använt och endast kräver en dator med internetuppkoppling.

Vi kommer att skicka ut en länk till alla som har anmält sig samt en fullmakt som vi vill ha in via e-post (påskriven och scannad) senast dagen innan Årsmötet.

Nytt Tidsschema
18.00 Registrering
18.15 Årsmöte

Anmälan görs på https://forms.gle/TAh8cqz2pmJyGc93A senast den 2020-05-31.

Skånes Handbollförbunds stadgar finns här:
http://skanskhandboll.se/om-skansk-handboll/stadgar/

 

Med vänliga handbollshälsningar
Lars Berger
Ordförande, Skånes Handbollförbund