Spelarutbildningen för 05:or – äntligen dags

Efter lite skön sommarvila är det dags att dra igång spelarutbildningen för våra 05:or. Det blir två intensiva helger i de fantastiska hallarna i Hörby och Eslöv och vi är glada över at kunna erbjuda några av Skånes skickligaste ungdomsinstruktörer som kommer att utbilda spelarna i linje med Svenska Handbollsförbundets spelarutbildning 2.0.

Syftet med Spelarutbildningen

Vi vill utbilda och utveckla Skånska ungdomsspelare. Ge våra spelare och tränare inspiration att brinna för handbollsporten. Skånsk handboll vill tillföra kunskap som sedan tas med tillbaka till klubbarna. Fokus ligger på individuell teknik och utbildningen är en del i Svensk Handbolls Spelarutbildning 2.0

Förhoppningen är att ge alla spelare inspiration och motivation. Fokus ligger på utbildning och inte på selektering. Alla spelare får var med oavsett nivå.

Vad är på gång?

Samtliga spelare födda 05 som anmälde sig till spelarutbildningen i våras är inlagda på vars tre pass under de två sista helgerna i augusti. Om någon spelare har missat att anmäla sig kan man efteranmäla sig tom. 17/8 via e-post till bjarne@skanskhandboll.se

Ange e-postadress, namn på spelaren, personnummer (skriv på detta vis 050101-0101), Vilken position samt Förening.

Även ev återbud skickas till Bjarne.

Steget efter denna spelarutbildningen är att det blir Distriktslagsträningar och till de kallas spelare via hemsidan.

Vår MV-instruktör Marcus Qvist är med på en del pass.

Samtliga spelare skall ha med sig vattenflaska, boll och ha på sin matchtröja så att våra instruktörer lättare kan känna igen er.

Läs mer om tankarna bakom Spelarutbildningen här. OBS gammal info.

http://skanskhandboll.se/2020/02/28/spelarutbildningen-for-05or/

 

Speciella Coronaregler

Skånes HF måste som alla andra vara noga med att följa reglementet och rekommendationer kring att begränsa smittspridningen av Coronaviruset. Vi kommer att ha en hallvärd på plats som har till uppgift att säkerställa att rådande restriktioner efterföljs. Denna person har mandat att ta beslut och känns igen på Skånes HF tröja.

 1. Endast spelare och Skånes instruktörer får befinna sig i hallen. Det innebär tomma läktare och innanför stängda dörrar. Ledare, föräldrar och chaufförer mm får tyvärr inte vara med denna gång.
 2. Endast symptomfria personer får befinna sig i hallen. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en träning ska man gå hem direkt.
 3. Alla spelare måste byta om hemma. Omklädningsrummen kommer att vara stängda.
 4. Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 5. Var noga med handhygien vid eventuella toalettbesök.
 6. Ansvariga ledare för respektive lag ska säkerställa att alla i det egna laget har utfört självskattning (se längst ned) före ankomst till hallen.
 7. Ingen person som tillhör en riskgrupp bör befinna sig i hallen.
 8. Endast en träningsgrupp får vara i hallen per träning. Nästa grupp får vänta i foajén och får inte uppehålla sig inne i hallen förutom under sin träningstid. Inpassering och utpassering sker i separata gångar.
 9. I möjligaste mån ska alla som deltar i spelarutbildningen resa till spelorten utan kontakt med allmänheten.
 10. En anläggning definieras som en hall med dess sidoytor och lokaler. Om en anläggning har fler än en spelyta och dessa är tydligt avgränsade med skiljevägg så kan det definieras som flera anläggningar under förutsättning att alla spelytor har avskild in- och utpassering, samt att inga sidoytor, lokaler eller omklädningsrum delas.

 

Självskattning
Den som är helt symtomfri kan delta, den som har symtom, även mycket milda, ska stanna hemma.  Spelare som ska delta i spelarutbildningen ska på avresedagen innan avresa till anläggningen göra en självskattning och meddela ansvarig ledare. För icke myndig person ska bedömning göras av vårdnadshavare.

Om någon av följande frågor besvaras med ja ska spelare inte åka till anläggningen.

Har du:

 1. en kroppstemperatur som överstiger 37,5 grader?
 2. halsont?
 3. hosta?
 4. huvudvärk?
 5. illamående?
 6. diarré?
 7. muskelvärk (ej träningsvärk eller smärtor från tidigare skada)?
 8. andra symtom? Om ja, beskriv symptomen för din ansvarige ledare som bedömer om du kan delta eller ej.

Mer info finns här: https://www.svenskhandboll.se/Handbollinfo/Aktuellt/Medanledningavcoronaviruset/

Länkar till schema

Gruppindelning Spelarutbildning Flickor

Gruppindelning Spelarutbildning Pojkar

 

Emme Adebo, Utvecklingsansvarig

Bjarne Persson, Verksamhetschef

Richard Mauritsson, Ansvarig överledare Skånelagen