Coronainformation från RF/ Region Skåne/SHF

Det är en snabb smittspridning i Skåne just nu.  Alla måste bidra och ta sitt ansvar. Begränsningen om max. 50 personer gäller tom 30/11 och kan förlängas.

Ny info och förtydliganden kommer att komma ut löpande.

Under en period på tre veckor from. 27/10 tom. 17/11 gäller följande ”Allmänna råd” i Skåne och vi förväntar att de följs:

 • *All Skånsk Tävlingsverksamhet pausas i tre veckor.
 • *Födda 04 och äldre pausar all verksamhet i tre veckor, träning såväl som match. Detta gäller ej Handbollsligan, SHE och Allsvenskorna.
 • *Vi återkommer snarast möjligt kring hur vi löser pausade matcher.
 • *Födda 05 och yngre kan träna men ej spela match. Dock gäller:
  • Minimera fysisk kontakt
  • Undvik kollektivtrafik
  • Träna utomhus om det går

Läs mer från Folkhälsomyndigheten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-skane-lan/

Läs mer från Svenska Handbollförbundet:

https://www.svenskhandboll.se/Nyheter/HandbolliSverige/angaendeskarptaallmannaradiregionskane/

 

Allmänna råd gäller som tidigare

 • Var noga med handhygienen.
 • Byt om hemma.
 • Dela ej vattenflaskor och handdukar.
 • Håll möten Digitalt.

Läs mer i RFs info:

https://www.rfsisu.se/contentassets/66cb8d9b518f4288a9d3be9a97f34b2c/rf-sisu-skane—info-ang.-lokala-allmanna-rad.pdf

 

Sportsliga konsekvenser

Seriespelet i Skåne pausar förutom Handbollsligan, SHE och Allsvenskorna.

Vi återkommer om hur vi löser pausade matcher.

Angående USM kommer SHF ut med info inom kort.

 

Frågor om Corona kan ställas till RF  corona@rfsisu.se

 

Info om RFs kompensationsstöd finns här:

https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillidrottsforeningar/

Info Från RF Sisu Skåne om allmänna råd till föreningar:

https://www.rfsisu.se/skane/Nyheter/Egnanyheter/2020/sahanterarnicoronasmittaiforeningen