10 tips under pausen

Coronapandemin leder till att det blir svårare för oss ledare att hålla kvar spelarna i verksamheten. Vad kan vi göra för att behålla våra spelare?

Vi har med hjälp av experter tagit fram 10 tips!

 1. Mindset – Corona är jobbigt. Ja, men försök att se det som en möjlighet.
  Entusiasmera spelarna. Detta kan ta tid. Väv in spelarnas delaktighet!
 2. Daglig social kontakt i laget och ledargruppen – Starta Chattgrupp typ
  Messenger, Whats up eller Snap chat. Låt spelarna vara med och styra upp reglerna.
  Starta E-sportsgrupper, Fantasy league för Premier league och en lördagsquiz.
 3. Digitala möten – Föräldrar, spelare, ledare (Zoom, Teams, Google meet etc.) Kör ordinarie möten som man brukar ha eller utbilda. Tips: ge föräldrarna en kurs i hur ert
  lag spelar handboll, Yoga med spelarna, Utvecklingssamtal, Självskattning mm.
 4. Träningsprogram – Uppmuntra till egenträning genom att ge spelarna ett särskilt program tre veckor framåt med instruktioner kring vad de skall träna. Få dem att
  känna att vi gör det bästa av denna situation. Släpp inte taget! Genomförs digitalt.
 5. RF SISU webbmaterial – har öppnat upp delar av sitt fina material utan kostnad!
  Fortbilda ledarstaben eller laget! T ex fysträning, kost, mental träning mm.
  https://www.sisuidrottsutbildarna.se/Viarbetarmed/Digitalfolkbildningochutbildning/
 6. Matchanalys – Ge dina spelare i uppdrag att göra en matchanalys med
  instruktioner vad de skall titta efter. Kan vara elithandboll på Youtube eller en match där de själva spelar tex på Solidsport. Tips: Spelarna får leta efter övningar per position.
 7. Fys Challenge – Ge laget ett uppdrag/gemensamt mål. T ex att springa
  sammantaget till Treriksröset eller lyfta två elefanter i knäböj eller skjuta 10 000 skott mot en vägg. 5-kamp i friidrott. Redovisning sker i chatten där de själva adderar sina resultat. Lagen i föreningen kan också föra en Coronadagbok på hemsidan. Sök Coronastöd för att köpa in t ex gummiband till spelarna!
 8. Skills Challenge – ge spelarna i uppdrag att träna på olika boll-skills som redovisas med film i chatten. Utmana andra lag, andra föreningar, ledarna, föräldrarna.
 9. Ordna alternativa aktiviteter som är coronasäkra – beroende på ålder Tex Handbollsjakten: https://www.svenskhandboll.se/forening/Handbollsjakten?epslanguage=sv
 10. Planera för framtiden – sätt upp mål och drömmar om resor, lagkassa mm. Skaffa en gemensam målbild! Sätt upp målbilden på kylskåpet, ovanför sängen eller i mobilen!

Det finns en framtid!!!

 

På webbinariet kom det en del fina idéer från deltagarna:

Glöm inte följa upp spelarna med feedback, ringa/messa med spelare/ledare. Ge beröm, se dem och pusha dem.


Skapa ett material/filmer/video, kids tycker det är roligare att träna till video än text/pappersformat.


Norska/Danska handbollssidor.

Jobba med annat än sport. Skapa någonting som utvecklar vår spelförståelse.

”Chokladhjulet” snurra och i varje ruta finns det utmaningar/uppgifter etc.

Vikten av att fortsätta mötas på sin ordinarie träningstid. Låt de inte hitta ”undanflykter”. Ha fortfarande den gemensamma träningstiden och för ”närvaro”.


Julkalender med gruppövningar, aktiviteter osv tillsammans med seniorlaget.


Nyttja herr/dam-landslaget som triggers att göra tävlingar/utmaningar etc.