Handboll Fitness blir en riksangelägenhet

Handboll fitness blir en nationell angelägenhet!

Under drygt ett års tid har vi i Skåne arbetat med Handboll fitness under paraplyet Sport Fitness.

Ett mycket lyckat projekt då många föreningar har inlett verksamhet eller planerat att börja.

Camilla Rohlén som jobbat i Sport Fitnessprojektet är numera anställd av Skånes HF och kommer vara projektledaren  som rullar ut handboll fitness i hela Sverige på uppdrag av Svenska Handbollförbundet!

Det var planerat fysiska träffar men nu blir det till att börja med digitala träffar!

Läs med på Svenskas hemsida:

https://www.svenskhandboll.se/Nyheter/HandbolliSverige/handbollfitnessforflerirorelse