CORONAINFORMATION FRÅN SKÅNES HF 11/12

Svenska Handbollförbundet har idag 11/12 kommit med ny information. Ny info och förtydliganden kommer att komma ut löpande.

https://www.svenskhandboll.se/Nyheter/HandbolliSverige/rekommendationergallandefranochmedden14december

Det är snabb smittspridning i Skåne just nu och sjukvården är satt under hård press. Alla måste fortsatt bidra och ta sitt ansvar. Mot denna bakgrund gäller följande i Skåne:

Skånska serier pausas fortsatt

I Skåne gäller att Skånsk Tävlingsverksamhet pausas fortfarande tills vidare. Vi återkommer med när vi kan dra igång serierna. Vi har dialog med andra distrikt och SHF om detta. Handbollsligan, SHE och Allsvenskorna fortsätter dock att spela.

 

Seniorserierna div 1 och nedåt

Svenska Handbollförbundet planerar för att seniorserierna skall komma igång igen. Smittläget kommer att avgöra om och när.

 

USM 

USM steg 3 är planerat till januari och februari. Planeringen fortsätter och grupper är planerade, men det finns risk att det inte kan genomföras som planerat. SHF jobbar med hur det skall hanteras. OBS boka inga resor ännu.

 

Spelare födda 2005 och yngre

– kan fortsätta att träna med samma försiktighetsåtgärder som tidigare

-ska ej spela match 

Spelare födda 2004 och tidigare (ink seniorer)

ska ej spela match

kan träna, vid träning tänk på att:

-håll avstånd

-undvik övningar med mycket kroppskontakt, fokusera exempelvis på individuella teknikövningar och passningar

-dela inte utrustning med varandra, boll räknas inte som utrustning

när det är möjligt, genomför aktivitet utomhus (Löpning bedrivs utomhus)

undvik gemensamma omklädningsrum

res till och från aktiviteten individuellt

utför aktiviteter i mindre grupper, åtta personer per grupp är normerande

-grupperna bör vara så homogena som möjligt från tillfälle till tillfälle

-då två eller flera mindre grupper tränar samtidigt bör träningsytorna vara tydligt avgränsade (T ex vikvägg)

-grupperna hålls åtskilda vid in- och utpassering

 

Allmänna råd gäller som tidigare:

 • Stanna hemma vid minsta symptom
 • Var noga med handhygienen
 • Byt om hemma
 • Dela ej vattenflaskor och handdukar
 • Håll möten digitalt

 

Tänk på att:

  • Det är inte träning som vanligt. 
  • Åtta spelare är normerande.
 • Leta ej efter kreativa ”lösningar” 
 • Använd försiktighetsprincipen


Eventuella tävlingsfrågor skall gå till tavling@skanskhandboll.se