Coronainformation 22 januari

Samstämmigt för infon från samtliga instanser och myndigheter är att barn och ungdomar 05- och yngre kan träna inomhus (på ett Coronasäkrat sätt) from måndag 25/1. Uppdaterat 26/1. Max 8 per grupp.

SHFs och FHMs inriktning är att 04 och äldre kan träna inomhus (max 8 pers) men Smittskydd Skåne trumfar detta just nu vilket innebär att 04 och äldre skall träna ute (max 8 pers) tills vidare. Detta måste vi i Skåne förhålla oss till. De äldre ungdomarna får vänta ett tag till med att komma in.

 

Vi på Skånes Handbollförbund jobbar för högtryck för att reda ut de senaste rekommendationerna och reglementet kring vad som gäller för träning.

Det som gör det lite klurigt är att de finns olika myndigheter, förbund och instanser att ta hänsyn till. Vi har listat nedan vilka man behöver ha koll på.

 

Rekommendationer och reglementen att ta hänsyn till 

FHM (Fokhälsomyndigheten)

Regeringen (Tex Pandemilagen)

RF (Riksidrottsförbundet)

RF SISU Skåne (Regionala RF)

SHF (Svenska Handbollförbundet)

Regionen (Smittskydd Skåne)

Kommun (Olika kommuner beroende var er förening finns)


Följande gäller:

Utövare födda 2005 och senare

 • Kan träna, både inomhus och utomhus
 • Träning bör ske i mindre grupper, exakt vad som är mindre grupper . Uppdaterat 26/1. Max 8 per grupp. Detta baseras på hur träningsytan ser ut och i vilka lokaler man tränar i. Vissa kommuner har satt upp begränsningar för sina anläggningar och detta måste varje förening stämma av med sin kommun.
 • I Skåne spelar vi inga matcher oavsett de nationella råden som öppnar för att spela enstaka matcher. Smittspridningen i Skåne är fortfarande för hög för detta.

Utövare födda 2004 och tidigare

 • All träning i dessa åldersgrupper sker utomhus i Skåne efter beslut av Smittskydd Skåne
 • Ska ej spela match

Vid träning tänk som vanligt på att:

  • hålla avstånd
  •  dela inte utrustning med varandra
   • boll räknas inte som utrustning
  • undvik gemensamma omklädningsrum
  • res till och från aktiviteten individuellt
  • utför aktiviteter i mindre grupper
   • åtta personer per grupp är normerande
   • grupperna bör vara så homogena som möjligt från tillfälle till tillfälle

Utövare på senior elitnivå (Handbollsligan, SHE och de båda Allsvenskorna)

 • kan fortsätta att spela match
 • kan fortsätta att träna

Observera att distrikt och föreningar fattar beslut gällande den egna verksamheten. 

Lokala förutsättningar och beslut från exempelvis kommun eller smittskydd avgör om det är möjligt att öppna upp för träning inomhus.

Vi återkommer så fort vi vet mer.

 

Länkar

 

Regeringen

https://www.regeringen.se/artiklar/2021/01/forlangningar-av-nationella-restriktioner/

 

Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/?fbclid=IwAR1mcQOM3bua3dHGo6_iX6_EOl-b6Hx5SnnacDBGvxPnUkkB6WqldmKHfgo

 

Svenska Handbollförbundet

https://www.svenskhandboll.se/Nyheter/HandbolliSverige/traninginomhusmojligomhallenhallsoppen

 

Smittskydd Skåne

https://www.1177.se/Skane/aktuellt/aktuellt-i-skane/nationella-skarpta-rad-ersatter-skanes-lokala-rad/?fbclid=IwAR29Aw4ZZhQtJnaPhJ6c5ZjjPY6mp6ORjVsB_FDPLX5l-FNdOK8tOxQxdiM

 

RF Sisu Skåne

https://www.rfsisu.se/skane/Nyheter/Egnanyheter/2021/traningforbarnochungdomarkanstartaigen