Max 8 per träningsgrupp i Skåne

Utöver infon som kom ut den 22/1 har Smittskydd Skåne nu specificerat att mindre grupp innebär max 8 personer även för 05 och yngre. Det innebär att att träningsgrupper måste delas upp i mindre enheter, och de 8 får inte blanda sig med andra spelare under detta passet. Tänk på att planera var spelarna lägger väskorna om en grupp tränar på planen och en kör fys eller löper ute så att spelarna inte blandas.

Läs mer här:

https://www.1177.se/Skane/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/minska-risken-att-du-och-andra-far-covid-19/

Notera att kommunen kan ha egna regler tex i Ystad.

I övrigt hänvisas till informationen den 22/1:

Coronainformation 22 januari